วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปลาอะโรวาน่า ภาค3

จากหลักฐานที่ได้มีการขุดพบซากฟอสซิลโบราณของปลาในตระกูลนี้ซึ่งติดอยู่ในชั้นหินซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนพื้นโลก จากการคำนวณฟอสซิลของซากปลาเหล่านั้น ปรากฎว่ามีอายุราว 60 ล้านปีล้วงมาแล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้ให้การสันนิษฐานว่าปลาในตระกูลนี้ อาจเคยมีชีวิตกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำเกือบทั่วทุกมุมโลกแต่เนื่องจากการผันแปรของสภาวะทองธรรมชาติจึงทำให้ปลาชนิดนี้ได้สูญหายไปจากซีกโลกบางส่วนดังเช่นในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่เคยมีการสำรวจพบปลาในตระกูลนี้ที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่นอกจากซากปลาโบราณที่ติดอยู่ในชั้นหินเท่านั้น สำหรับปลาที่ยังมีชีวิตหลงเหลือกระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของพื้นโลก เช่น ที่ลุ่มน้ำอะเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ แม่น้ำไนล์ในทวีปอัฟริกา ทวีปออกเตรเลีย และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีเอเชีย
แต่ขณะนี้ปลาดังกล่าวก็เริ่มลดจำนวนน้อยลงทุกขณะ นื่องจากถูกมนุษย์ล่าไปเป็นอาหาร รวมทั้งถูกจับไปเลี้ยง ขณะที่ปริมาณลูกปลาที่เกิดใหม่กล่บมีปริมาณไม่พอเพียงกับความต้องการของตลาดเพราะปลาชนิดนี้สารมารถผสมพันธุ์วางไข่ครั้งละไม่มาก จึงทำให้ดูมีคุณค่าและมีราคาแพงจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของนักเลี้ยงปลา โดยเฉพาะนักเลี้ยงปลาที่นิยมสะสมวัตถุโบราณ แต่ที่ปลาอะโรวาน่าจะแตกต่างจากวัตถุโบราณทั่ว ๆไปนั่นก็คือเป็นวัตถุโบราณที่เกิดขื้นเองตามธรรมชาติ และเป็นวัตถุโบราณที่มีชีวิตและเคลื่อนไหวได้ ดังนั้นการที่ใครจะมีปลาอะโรวาน่าในรอบครองได้ไม่เพียงแต่ต้องมีเงิน แต่ย่งต้องมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงปลาที่ถูกวิธีด้วยซึ่งโดยธรรมชาติวิสัยของมนุษย์ อะไรก็ตามที่เป็นของหายากและ มีราคาแพงก็จะกลายเป็นสมบ่ติล้ำค่าขึ้นมาทันทีแม้ว่าจะยากเย็น แสนเข็ญเพียงใดแต่มนุหษย์ก็ย่งสู้อุตส่าห์ขวนขวายเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของ ปลาอะโรวาน่าก็เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม ปลาชนิดนี้จึงเป็นปลาที่ได้รับความนิยมสูงมาก ...

ที่มา http://arowana-thailand.com/knowledge/general.html
ขอขอบคุณ http://www.hime-shopping.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปลามังกร ข่าวสารจากทุกมุมโลก

Add to Google Reader or Homepage